Walne Zebranie Koła PTT przy JW 4658

                 W poniedziałek, 15 grudnia 2014 r. w Klubie Wojskowym                    w Balicach odbyło się Walne Zebranie członków Koła Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy Jednostce Wojskowej 4658. Głównym celem Zebrania było podsumowanie działalności Koła za ostatnie trzy lata oraz wybór nowych władz Koła.

Spotkanie rozpoczął prezes Robert Stanisławski. Po przywitaniu zebranych członków Koła oraz zaproszonego gościa wiceprezesa Zarządu Głównego Nikodema Frodymy, został nakreślony porządek Zebrania. Dalsze prowadzenie obrad powierzono Leszkowi Benedyktowiczowi – przewodniczącemu Zebrania oraz Dariuszowi Wójcikowi – sekretarzowi. Ustępujące władze Koła przedstawiły merytoryczne i finansowe sprawozdanie ze swojej trzyletniej działalności. Po wysłuchaniu sprawozdań wśród zebranych rozwinęła się krótka dyskusja podsumowująca pierwsze trzy lata istnienia i działalności Koła. Następnie zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W dalszym toku zebrania dokonano wyboru nowych władz Koła.

Do Zarządu Koła PTT przy JW 4658 wybrani zostali:

Prezes: Robert Stanisławski
Sekretarz: Dariusz Wójcik
Skarbnik: Anna Fiema
Członek Zarządu: Leszek Benedyktowicz

DSC_0020 (1)

Wkrótce na naszym portalu przybliżymy przyjęty przez nowych członków Zarządu Koła ramowy plan działania na 2015 rok.

Nowym władzom życzymy sukcesów w działalności.