Życzenia Świąteczne

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość – największa cnota.

J. Kasprowicz

Życzenia świąteczne dla wszystkich członków i sympatyków Koła, składa Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy Regionalnym Centrum Informatyki Kraków