Jak zostać członkiem koła?

Jeśli chcesz wstąpić w szeregi Koła PTT przy RCI Kraków:
1.    Zapoznaj się ze Statutem PTT.
2.    Odwiedź stronę internetową: www.rci-krakow.ptt.org.pl i zapoznaj się z naszą działalnością.
3.    Wypełnij deklarację członkowską (dostępną u członków Zarządu lub pobierz na stronie www – Deklaracja_czlonkowska_PTT)
4.    Dostarcz do Zarządu Koła wypełnioną deklarację wraz z załączonym zdjęciem legitymacyjnym pod adres:
Zarząd Koła PTT przy RCI Kraków
ul. Rakowicka 29    30 – 901 Kraków
5.    Opłać wpisowe, składkę członkowską* i koszt legitymacji członkowskiej PTT:
Normalna:
wpisowe:                         15 zł
legitymacja:                     10 zł
składka roczna:               30 zł
Ulgowa (dzieci i młodzież do lat 18):
wpisowe:                         7,50 zł
legitymacja:                     10  zł
składka roczna:               15 zł

*Opłacona składka obniża koszt udziału w wycieczkach.