O naszym Kole

Koło PTT przy RCI Kraków  ( do 31.12.2017r. Koło PTT przy JW 4658 ) powstało z inicjatywy dwóch zagorzałych miłośników gór, którym nieobce są szczyty Tatr, Beskidów oraz innych pasm górskich na terenie Polski i Europy.

Robert Stanisławski (prezes koła przez dwie kadencje) oraz Tomasz Krakowski, bo o nich mowa, chcieli swoją pasję realizować również na gruncie Jednostki Wojskowej i zarażać nią swoich kolegów i koleżanki z pracy. Pomysł poparty przez Dowódcę JW 4658 ppłk Marcina Marka oraz Jego Zastępcę mjr Roberta Świerczyńskiego, entuzjastycznie został przyjęty również wśród wielu żołnierzy i pracowników jednostki.

Po długich dyskusjach, wymianie zdań w kancelaryjnym zaciszu, 14 listopada 2011 r. zorganizowano zebranie kadry i pracowników wojska na którym, przedstawiono zarys działalności Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz cele działalności Koła przy JW.

Po pozytywnej akceptacji zebranych,  została podjęta decyzja o założeniu Koła PTT przy JW 4658. Następnie wysłano wniosek do  Zarządu Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w Krakowie o podjęcie uchwały o powołaniu do życia z dniem 1 stycznia 2012 roku postulowanego koła PTT przy Jednostce Wojskowej 4658.

13 grudnia 2011 roku, na mocy „uchwały Zarządu Oddziału PTT  w Krakowie z dnia 5 grudnia 2011 r.”, zostało powołane do życia KOŁO PTT przy JW 4658.
2 lutego 2012 roku pierwszym członkom Koła uroczyście zostały wręczone legitymacje członkowskie. W związku z rozformowaniem JW 4658 Koło od 01.01.2018 roku nosi nazwę Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego  przy Regionalnym Centrum Informatyki Kraków. Na chwilę obecną Koło liczy 44 członków.

Głównym celem i zadaniem jakie stawia przed sobą Koło to  organizowanie wycieczek turystycznych i imprez plenerowych mających na celu integrację pracowników jednostki i ich rodzin, jak również propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie turystyki górskiej.

Inną formą działalności Koła PTT przy RCI Kraków jest orgzanizowanie prelekcji i spotkań o tematyce górskiej.