Władze Koła

W dniu 26 maja 2022 r. Walne Zebranie Koła PTT przy Regionalnym Centrum Informatyki  Kraków wyłoniło spośród członków Zarząd Koła w składzie:

Prezes zarząduDARIUSZ  WÓJCIK
e- mail: dwojcik3@op.pl

SekretarzARTUR  WILDHARDT

e- mail: artur.wildhardt@gmail.com 

 

Skarbnik KAMIL  PAJĄK

e-mail: kamil.pajak1989@gmail.com

Członek zarządu ELŻBIETA  ŻYTYŃSKA-CHWAST

e-mail: e.zytynskachwast@interia.pl