Władze Koła

W dniu 18 stycznia 2018 r. Walne Zebranie Koła PTT przy Regionalnym Centrum Informatyki  Kraków wyłoniło spośród członków Zarząd Koła w składzie:

Prezes zarządu – Dariusz WÓJCIK
e- mail: dwojcik3@op.pl

Sekretarz – Artur WILDHARDT

e- mail: artur.wildhardt@gmail.com 

 

Skarbnik – Iwona SKOWROŃSKA
e- mail: skowronska83@interia.pl

Członek zarządu  – brak.