Przewodnicy

Członkowie Koła PTT przy RCI Kraków oraz osoby współpracujące z Kołem posiadający uprawnienia przewodnickie i pilota wycieczek.

1.ROBERT STANISŁAWSKI

* Przewodnik Beskidzki kl.III
Obszar uprawnień: Beskidy Zachodnie część wschodnia
Licencja:
Babiogórski Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy
Pieniński Park Narodowy
* Certyfikowany Pilot Wycieczek
* Przewodnik GOT PTT

2. MARZENA KOZYRA

* Przewodnik Beskidzki kl.III
Obszar uprawnień: Beskidy Zachodnie część wschodnia
* Certyfikowany Pilot Wycieczek
* Przewodnik terenowy po Małopolsce
* Przewodnik po Krakowie

3. ARTUR WILDHARDT

* Przewodnik po Krakowie
* Mental and Power Cycling Instructor
* Spinning Instructor

4. DARIUSZ WÓJCIK

* Certyfikowany Pilot Wycieczek
* Przewodnik GOT PTT

5. JACEK KOZUBEK

* Przewodnik Beskidzki kl.III
Obszar uprawnień: Całe Beskidy
Licencja:
Babiogórski Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy
Pieniński Park Narodowy

6. JAROSŁAW ROZWADOWSKI

* Przewodnik Beskidzki kl.III
Obszar uprawnień : Całe Beskidy
* Certyfikowany Pilot Wycieczek
* Przewodnik po Krakowie

7. PAWEŁ WRÓBEL

* Przewodnik Beskidzki kl.III
Obszar uprawnień : Całe Beskidy
Licencja:
Gorczański Park Narodowy ,
Bieszczadzki Park Narodowy ,
Babiogórski Park Narodowy,
Magurski Park Narodowy.
* Instruktor narciarski

8. PIOTR MARECKI

* Przewodnik Beskidzki kl.III
Obszar uprawnień : Całe Beskidy

9. KATARZYNA URBANIAK

* Przewodnik Beskidzki kl.III
Obszar uprawnień : Całe Beskidy
Licencja :
Bieszczadzki Park Narodowy
Magurski Park Narodowy.

10. ROMAN ŚLUSARCZYK

* Przewodnik GOT PTT

11. MICHAŁ KNAP

* Certyfikowany pilot wycieczek