Przewodnicy

Członkowie Koła PTT przy RCI Kraków oraz osoby współpracujące z Kołem posiadający uprawnienia przewodnickie i pilota wycieczek.

1. MARZENA KOZYRA

* Przewodnik Beskidzki kl.III
Obszar uprawnień: Beskidy Zachodnie część wschodnia
* Certyfikowany Pilot Wycieczek
* Przewodnik terenowy po Małopolsce
* Przewodnik po Krakowie

2. ARTUR WILDHARDT

* Przewodnik po Krakowie
* Mental and Power Cycling Instructor
* Spinning Instructor

3. DARIUSZ WÓJCIK

* Certyfikowany Pilot Wycieczek
* Przewodnik GOT PTT

4. JACEK KOZUBEK

* Przewodnik Beskidzki kl.III
Obszar uprawnień: Całe Beskidy
Licencja:
Babiogórski Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy
Pieniński Park Narodowy

5. PAWEŁ WRÓBEL

*  Międzynarodowy Przewodnik Górski   IMLA , UIMLA

* Przewodnik Beskidzki kl.III
Obszar uprawnień : Całe Beskidy
Licencja:

Pieniński Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy 
Bieszczadzki Park Narodowy 
Babiogórski Park Narodowy
Magurski Park Narodowy 

Ojcowski Park Narodowy

   *  Instruktor survivalu

  *  Instruktor narciarski                                                                           *Europejska   Licencja Zawodowa Przewodnika Górskiego na terenie Słowacji 

6. PIOTR MARECKI

* Przewodnik Beskidzki kl.III
Obszar uprawnień : Całe Beskidy

7. KATARZYNA URBANIAK

*  Międzynarodowy Przewodnik Górski   IMLA ,  UIMLA

* Przewodnik Beskidzki kl.III
Obszar uprawnień : Całe Beskidy
Licencja :
Bieszczadzki Park Narodowy
Magurski Park Narodowy.

8. ROMAN ŚLUSARCZYK

* Przewodnik GOT PTT

9. MICHAŁ KNAP

* Certyfikowany pilot wycieczek

10. BARŁOMIEJ BAŁABAN

  • Organizator turystyki PTTK
  • Przodownik turystyki pieszej PTTK