Kontakt

Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
przy Regionalnym Centrum Informatyki Kraków

Adres do korespondencji:
Koło PTT przy RCI Kraków

ul. Rakowicka 29
30-901 Kraków

e-mail: balice@ptt.org.pl

Nr konta bankowego:
BOŚ Bank 34 1540 1115 2111 2797 5378 0001